Papok és lokális közösségek a 18–20. században | Diszciplínák párbeszéde 5.

Folytatódik az ELTE BTK tudományos ismeretterjesztő sorozata, a Diszciplínák párbeszéde, ezúttal az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport interdiszciplináris kutatásának néprajzi és egyháztörténeti dimenziói kerülnek terítékre.

A lokális közösségekben élő katolikus és protestáns papság mentalitása, attitűdje, norma- és kultúraközvetítő szerepe az elmúlt évtizedben került komplex módon a hazai kutatások homlokterébe. Az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport központi törekvése a pap és közösség viszonylat minél sokoldalúbb és árnyaltabb történeti és néprajzi megközelítésére irányul „léptékváltó” és „alulnézeti” perspektívában. A beszélgetés a kutatócsoport 2018 óta zajló és idén záruló kutatásait teszi mérlegre úgy, hogy felvillantja a két központi megközelítés, a néprajzi és egyháztörténeti vizsgálatok egymással összefonódó és időnként eltérő fókuszpontjait.

Időpont: 2023.05.03., 17:30
Helyszín: ELTE BTK F épület, Kodály-terem
Vendégek:

Dr. Bárth Dániel intézetigazgató, egyetemi docens (ELTE BTK Néprajzi Intézet), kutatócsoportvezető (MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport)

Dr. Mihalik Béla Vilmos egyetemi adjunktus (ELTE BTK Történeti Intézet), tudományos főmunkatárs, tudományos titkár (ELKH BTK TTI)

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs (ELKH BTK NTI)

A beszélgetés moderátora: Dr. Varga Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK Történeti Intézet)