Díjak és kitüntetések

> Ortutay Gyula emlékérem
> Györffy István emlékérem
> Jankó János díj
> Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem
> Sebestyén Gyula emlékérem

Ortutay Gyula emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság Ortutay Gyula emlékérem alapítását határozta el. Az emlékérem célja, hogy adományozásával azok a kutatók, akik a néprajztudományban kiemelkedően új kutatási eredményeket értek el, kellő társadalmi elismerésben és ösztönzésben részesüljenek. Az emlékérem adományozásával oklevél jár. Az emlékérmet három évenként, az ezen időszak alatt alkotott kiemelkedő mű elismeréseként adja ki a Társaság. Az emlékérmet ünnepélyes formában, a Társaság évi rendes közgyűlése alkalmával kell átadni.

Az emlékérem elnevezése: Ortutay Gyula emlékérem. Az érem kerek alakú, bronzból készül, átmérője 85 mm, vastagsága 8-10 mm. Az érem első oldalán középen Ortutay Gyula domború arcképe helyezkedik el „ORTUTAY GYULA EMLÉKÉREM” felirattal. Hátoldalát a néprajztudományt szimbolizáló motívum és „A néprajztudományért” felirat díszíti.

Év       Kitüntetettek
1981    Bálint Sándor
1981    Martin György
1981    Tárkány Szűcs Ernő
1984    Bodrogi Tibor
1984    Faragó József
1984    Ujváry Zoltán
1987    Dömötör Tekla
1987    Katona Imre
1987    Bakó Ferenc
1989    Kovács Ágnes
1989    Voigt Vilmos
1993    Jung Károly
1996    Dégh Linda
2003    Pócs Éva
2006    Küllős Imola
2009    Nagy Ilona
2010    Szemerkényi Ágnes
2013    Keszeg Vilmos
2016    Olosz Katalin
2019    Landgraf Ildikó
2022    Tánczos Vilmos


Györffy István emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság 1970-től a nagy magyar néprajztudós, Györffy István (1884-1939) nevével emlékérmet alapít. Az emlékérmet Szabó István kiváló művész készítette. Az egyik oldalán Györffy István 1884-1939 felirat és profilportré, a másik oldalán stilizált pávaábrázolás, felül felirat: „Magyar Néprajzi Társaság”. Alul kiemelkedő hely az adományozott nevének bevésésére. Az érem átmérője 9 cm, anyaga bronz.

Az emlékérem odaítéléséről a Társaság választmánya az elnökség javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönt. Egy évben egy-kettő emlékérem átadására a Társaság közgyűlésén kerül sor. Ettől csak évfordulók alkalmával lehet eltekinteni. Az emlékérmet a Magyar Néprajzi Társaság tagjai kaphatják egy-egy kiemelkedő teljesítményükért vagy egész eddigi munkásságukért. A Magyar Néprajzi Társaság választmánya az odaítélést indokolja. Ezt a közgyűlésen fel kell olvasni és a Társaság folyóiratában, az Ethnographiában közölni kell. Az emlékérmek sorszámot viselnek és ezzel a Györffy István emlékérmek tulajdonosai keménykötésű könyvbe az indoklással együtt bevezetésre kerülnek. A könyv őrzése és kezelése a mindenkori főtitkár feladata.

Év       Kitüntetettek
1970    Tálasi István
1970    Ortutay Gyula
1971    Christo Vakarelski
1971    Gunda Béla
1972    Kustaa Vilkuma
1972    Diószegi Vilmos
1973    Szőcs Sándor
1974    Milovan Gavazzi
1974    Bálint Sándor
1975    Dömötör Tekla
1975    Vargyas Lajos
1977    Balassa Iván
1977    Balogh István
1977    Vajkai Aurél
1978    Vargha László
1979    Domokos Pál Péter
1980    Takács Lajos
1981    Barabás Jenő
1981    Szabó T. Attila
1982    Szolnoky Lajos
1982    Kós Károly
1983    Andrásfalvy Bertalan
1983    Bakó Ferenc
1984    K. Csilléry Klára
1984    Kodolányi János
1985    Kresz Mária
1985    Szabadfalvi József
1986    Fél Edit
1987    Domonkos Ottó
1987    Paládi Kovács Attila
1988    Dankó Imre
1988    Hofer Tamás
1989    Kósa László
1989    Ujváry Zoltán
1990    Morvay Péter
1991    K. Kovács László
1991    Sándor István
1992    Martin György
1992    Katona Imre
1993    Varga Gyula
1994    Kisbán Eszter
1995    Pócs Éva
1996    Penavin Olga
1997    Füzes Endre
1998    Selmeczi Kovács Attila
1999    Szilágyi Miklós
1999    Voigt Vilmos
2000    Újváriné Kerékgyártó Adrienne
2001    Kerecsényi Edit
2002    Flórián Mária
2003    Pozsony Ferenc
2004    Bárth János
2005    Bodó Sándor
2006    Gráfik Imre
2007    Petercsák Tivadar
2008    Viga Gyula
2009    Keszeg Vilmos
2010    Lukács László
2011    Sárkány Mihály
2012    Borsos Balázs
2013    Vargyas Gábor
2014    Kocsis Gyula
2015    Gazda Klára
2016    Zentai Tünde
2017    Küllős Imola és Hála József
2018    Liszka József
2019    Barna Gábor
2020    Balassa M. Iván
2021    Bartha Elek
2022    Mohay Tamás
2023    Cseri Miklós


Jankó János díj

A Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – Jankó János díjat alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára.

Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért.

Év       Kitüntetettek
1970    Kriza Ildikó
1970    Paládi-Kovács Attila
1971    Bárdosi János
1971    Pócs Éva
1972    Juhász Antal
1972    Hoppál Mihály
1973    Kósa László
1974    Sárkány Mihály
1975    Zsigmond Gábor
1976    Ecsedy Csaba
1977    Knézy Judit
1977    Dám László
1978    Bárth János
1979    Gráfik Imre
1980    Novák László
1981    Barna Gábor
1982    Kunt Ernő
1983    Lukács László
1984    Kocsis Gyula
1984    Vargyas Gábor
1985    Viga Gyula
1986    Örsi Julianna
1986    Fejős Zoltán
1987    Bereczki Ibolya
1987    Niedermüller Péter
1988    Liszka József
1988    Sztrinkó István
1989    Bartha Elek
1989    Balázs Géza
1989    Pozsony Ferenc
1990    Szarvas Zsuzsanna
1990    Kotics József
1990    Cseri Miklós
1991    Hála József
1992    Tomisa Ilona
1993    Mohay Tamás
1994    Fülemile Ágnes
1995    Borsos Balázs
1996    Kristóf Ildikó
1998    Keményfi Róbert
1998    Rékai Miklós
1999    Kemecsi Lajos
2000    Balogh Balázs
2001    Landgraf Ildikó
2002    Nagy Zoltán
2002    Papp Árpád
2003    Sári Zsolt
2004    Bali János
2005    Bárth Dániel
2006    Mód László
2007    Simon András
2008    Kiss Réka
2009    Báti Anikó
2009    Vass Erika
2010    Gulyás Judit
2011    Turai Tünde
2012    Mészáros Csaba
2013    Iancu Laura
2014    Jakab Albert Zsolt
2015    Vargha Katalin
2016    Peti Lehel    
2017    Smid Mária Bernadett  
2018    Balatonyi Judit
2019    Bednárik János
2020    Kavecsánszki Máté
2021    Ilyefalvi Emese
2022    Gyöngyössy Orsolya
2023    Bakos Áron


Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem

A Magyar Néprajzi Társaság 1996-tól Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem elnevezéssel emlékérmet alapít. Az emlékéremmel a nemzetiségek néprajzi értékeinek gyűjtése és megőrzése terén kiemelkedő tevékenységeket végző kutatók érdemeit kívánja elismerésben részesíteni. Az emlékérem évente két személynek adható.

Az emlékérem kerek, 90 mm átmérőjű, vastagsága 6-7 mm. Egyik oldalán „PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM”, a kitűntetett neve és a kitüntetés éve szerepel. Az emlékérem másik oldalán népi díszítő motívum, körben felette „MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG” felirattal.

A Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem odaítéléséről a Társaság Választmánya az Elnökség javaslatára titkos szavazással dönt. Az érem átadására a Társaság közgyűlésén kerül sor. Kitüntetettek személyére a Társaság bármely tagja előterjesztést tehet. A Pro Ethnographia Minoritatum emlékérmet kaphatja:
– az a magyarországi néprajzkutató, aki a hazai nemzetiségek és a határon túli magyar kisebbségek hagyományos kultúrájának kutatásában kiemelkedő eredményt ért el;
– az a külföldi néprajzkutató, aki a magyarországi nemzetiségek, illetve a határon túli magyar kisebbségek körében kiemelkedően eredményes kutatásokat végzett, illetve a kutatásokhoz hathatós segítséget nyújtott.

A Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem évenként adható. A nemzeti kisebbségekhez tartozó kitüntetett nevek az emlékérmen – személyes kívánsága alapján – saját nemzeti helyesírási formájában írható.

Év       Kitüntetettek
1997    Balassa Iván
1997    Bódi Zsuzsanna
1997    Frankovics György
1997    Hocopán Sándor
1997    Kiss Mária
1997    Krupa András
1997    Manherz Károly
1997    Mukicsné Kozár Mária
1998    Lantosné Imre Mária
1998    Lami istván
1999    Eperjessy Ernő
1999    Vilko Novak
2000    Gyivicsán Anna
2000    Sarosácz György
2001    Wild Katalin
2001    Ujváry Zoltán
2002    Boross Marietta
2002    Gémes Balázs
2003    Bari Károly
2003    Fehér Zoltán
2004    Kerecsényi Edit
2004    Grin Igor
2005    Mándics Mihály
2005    Nagyné Martyin Emília
2006    Andó György
2006    Géczi Lajos
2006    Görög Veronika
2007    Tánczos Vilmos
2007    Kücsán József
2008    Ján Botík
2008    Székely András Bertalan
2009    Domokos Mária
2009    Halász Péter
2010    Kovalcsik Katalin
2010    Lábadi Károly
2011    Begovácz Rózsa
2011    Horváth Sándor
2012    Deáky Zita
2012    Lendvai Kepe Zoltán                   
2012    Kepéné Bihar Mária
2013    Dzsotjánné Krajcsir Piroska
2013    Silling István
2015    Ferkov Jakab
2016    Hála József
2016    Kalmár Zoltán
2016    Liszka József
2017    Gráfik Imre
2017    Nyisztor Tinka
2018    Horsa Istvánné
2018    Szőke Anna
2019    Balogh Balázs
2019    Fülemile Ágnes
2020    Schőn Mária
2021    Csoma Zsigmond
2021    Bereznai Zsuzsanna
2022    Papp Árpád
2023    Bárth János

Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem – jelölési adatlap:


Sebestyén Gyula emlékérem

A Sebestyén Gyula emlékérem 1966-ban a legkiválóbb önkéntes gyűjtők kitüntetésére alakult díj. Kiadható évente maximum 4 fő részére. Átadására a Magyar Néprajzi Társaság közgyűlésén vagy az Önkéntes Néprajzi Gyűjtőtalálkozón kerül sor.

Év       Kitüntetettek
1989    Csáky Károly
1989    Faragó Jánosné
1989    Géczi Lajos
1989    Nagy Zoltán
1989    Szigeti György
1994    Csókás Ferenc
1994    Harmath Lajosné
1994    Kisari Sándorné
1994    E. Kovács László
1994    Molnár István
1994    Penckóferné Punykó Mária
1994    Wass György
1996    Bereczki Imre
1996    Bodnár Lajos
1996    Dienes Erzsébet
1996    Tankó Gyula
2003    Börcsök Attila
2003    Harangozó Imre
2003    Horsa Istvánné
2003    Mirk László
2003    Szilágyi László
2005    Dukrét Géza
2005    Fülöp Lajos
2005    Rácz Sándor
2005    Somfai Tiborné
2007    Gub Jenő
2007    Hetvesné Barátosi Judit
2007    Korcz Antalné
2007    Laki-Lukács László
2009    Csapai János
2009    Csúszó Dezső
2009    Erdélyi István
2011    Budai Kinga
2011    Duba Ernőné Oroszi Gizella
2011    Schön Mária
2013    Devecsei Gáborné
2013    Karacs Zsigmond
2013    Takács György
2013    Sófalviné Tamás Márta
2014    Harsányi Ferencné Miletics Ilona
2014    Horváth Lajosné Rádics Márta
2014    Takácsné Csente Julianna
2014    Tóth Imréné Apró Anna
2015    Enczmann László
2015    Kovács Lajos István
2015    Szabó Ferencné
2016    Német Erzsébet
2016    Szabadosné Hornyák Anikó
2016    Zeleiné Várhalmi Edit
2017    Gaál Kérolyné, Horváth Márta Borbála, Kelemen Magdolna, Kovács Endre.
2018    Kovács László, Koncz Árpád
2019    Császár Orsolya, Katona Katalin és Kovácsné Mucza Judit
2020    Csépe Attila
2021    Benyhe Zsuzsanna
2021    Fodorné Hámori Ágnes
2021    Kmeth Jolán
2022    Salamon Gáspár
2022    Kopecsni Gábor
2023    Lilikné Badacsonyi Márta