X. Tradíció pályázat

A pályázat lezárult

Felhívás

A Magyar Néprajzi Társaság 2020. június 1-én gyűjtőpályázatot hirdet az alábbiak szerint:

A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok összegyűjtésére, mentésére irányul. A pályázat célja, hogy a néprajzi tudást nagyon részletes dokumentációval, esetleg mélyebb elemzéssel (nem kötelező) és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában elhelyezze, kiválasztás esetén a Tradíció Magazinban közzétegye, és ekképpen a további kutatásokat elősegítse, az utókor számára megőrizze.

A pályázaton az amatőr és önkéntes, helyi gyűjtők eredeti gyűjtéseikkel vehetnek részt, továbbá egyaránt nagy örömmel fogadjuk az okleveles néprajzkutatók forrásközléseit és értelmezett eredeti gyűjtésüket.

Benyújtási határidő: 2021. február 28.

Témakörök

Agnus Dei

Az Oltáriszentség tisztelete a Kárpát-medence magyar nyelvterületén
Körmenetek, Oltáriszentség tisztelete, ájtatosságok, szentségi énekek dokumentálása, legfőképpen fotón, filmen és hozzá szövegközreadással, az énekeket hangzó anyagon. A témához kötődő tárgyi eszközök (pl. textilek) és szokások, társadalmi jelenségek, aprónyomtatványok összegyűjtése, dokumentálása.

Emlékezünk!

A történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás). A katonaélet (I. és II. világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók), visszaemlékezések családi történetekre, családi források felkutatása.

Kézművesség és tárgyalkotás

Kézművesség, mesterségek, tárgyalkotás körében a mesterek technikáinak, műhelyeinek részletes és pontos dokumentálása, tárgyalkotási módszereik, árképzésük, eszközkészletük, motívumaik és a tárgyak funkciójának bemutatására irányuló pályaművek.

Kortárs folklór jelenségek

Napjaink igaztörténetei, modern mondái, hiedelmei (álomtörténetek, álommagyarázatokat, rém- és kísértettörténeteket, képtelen történeteket, stb.), napjaink viccei, megváltozott formában élő és új keletű népszokásai, így különösen az emberélet fordulóihoz kapcsolódók: születés, leány- és legénybúcsú, lakodalom, temetés, halottkultusz; intézményekhez kapcsolódók: óvoda, iskola, céges bulik, csapatépítő rendezvények; a vallási ünnepek új formái: karácsony, húsvét, pünkösd; a média és a tömegkultúra közvetítette új formák: Valentin-nap, Halloween. Az internet, a közösségi oldalak, az email és az sms folklórja, anti-proverbiumok (közmondások kifordításai, tértelmezései), falfirkák, tag-ek (grafitti aláírások), politikai és sport jelszavak, indulók, mondókák; továbbá napjaink öltözködési, viseleti szokásainak folklór jelenségei. A nemek folklórja. A nők haj- és ékszerviselése, a tetoválás és piercingeket leíró pályaművek.

Szabadon választott

Az anyagi kultúrának bármely témája, így a gazdálkodás, építkezés, lakáskultúra, viselet, táplálkozás, étkezési szokások. A folklór bármely témája, így a népszokások, néphit, népi vallásosság, játékkultúra, népköltészet, élő népművészet, népzene és néptánc. A társadalomnéprajz bármely témája, így a hagyományos és változó, megújuló közösségek, kiscsoportok, korcsoportok régen és ma. A hon- és népismereti, néprajzi oktató-nevelő munka tapasztalatai és jó gyakorlatai az óvodától a középiskoláig.

Pályamű beküldésének helye:
tradiciopalyazat2021@gmail.com

Az üzenet tárgyában kerüljön feltüntetésre a „pályamű” szó és az Ön regisztrációs száma.

Ha a pályaművéhez készült illusztrációkat (fényképek) elektronikusan küldi be, kérjük az alábbi webes tárhelyen helyezze el azokat: Google Drive. A Drive-ra feltöltött képeket tartalmazó fájlt, kérjük ossza meg velünk és erről egy levelet küldjön nekünk az elhelyezéssel egyidejűleg a következő e-mail címre: tradiciopalyazat2021@gmail.com.

Tájékoztatjuk, hogy a tárhelyre előzetes google-postafiók létrehozásával tud majd feltölteni. Filmet nem tud erre a felületre sem feltölteni, ezért arra kérjük, ha más megoldásról nincs tudomása, a pályamű-filmet küldje el hozzánk dvd-n.

További tájékoztatásért kérjük látogasson el az alábbi weboldalainkra is. Ezeken egyebek közt linkgyűjteményt talál az előző Tradíció pályázati fordulókról és az ahhoz szorosan kapcsolódó Tradíció Táborokról is:
tradicio.weebly.com
www.facebook.com/tradicio.hu
www.facebook.com/neprajzigyujto.hu
Néprajzi gyűjtők google csoportja

Kérjük, rendszeresen látogassák a fenti weboldalainkat a frissülő információk elérése érdekében.

Itt pedig feliratkozhat a levelező csoportunkba is.

Közösség az értékek felfedezéséért!