Pályázati felhívás mongolisztikai témájú kutatás, publikáció támogatására

A Magyar Néprajzi Társaság Kádár László Mongolisztikai Kutatásáért Alapja pályázatot hirdet fiatal kutatók, doktoranduszok, és kutatói pályájukat most kezdő diplomások számára. A pályázat célja, hogy anyagi támogatással, publikációs lehetőséggel segítse a fiatal pályakezdők mongol nyelvvel, történelemmel, illetve a belső-ázsiai, és mongol kultúrkör egyéb területeivel kapcsolatos kutatásait, terepmunkáját.

A pályamunkák alapján a három legjobbnak ítélt pályázót az Alap 1 millió forint összeghatárig dologi kiadási költséggel (repülőjegy, egyéb útiköltség, szállásköltség, archívumi kutatás költsége, publikáció megjelentetésének költsége, stb.) támogatja. A pályázathoz a részletes terv mellett csatolni kell a támogatás felhasználásának költségtervét. A pályázati formanyomtatványt az érdeklődők részére a kuratórium küldi meg.

A pályázat beadási határideje: 2023. április 30.

Pályázni elektronikus formában lehet, melyet előzetes regisztrációval kell megtenni, amit a szilagyi.zsolt@abtk.hu címre kérjük elküldeni.

A Kuratórium