Az alföldi falu két arca? Átány és Tiszaigar kutatása az 1950-es években

A Néprajzi Múzeum két legjelentősebb alföldi kutatását sajátos módon az 1950-es évek politikai változásai ösztönözték. Az „agrárproletár” falu, Tiszaigar kutatására 1949-ben alakult munkacsoport azzal a céllal, hogy feltárja a falu szocialista átalakulását, ennek hatását a tárgyi kultúrára. Az Átány-kutatás 1951-ben kezdődött a hagyományos alföldi paraszti kultúra dokumentálásának céljával. A tárgygyűjtések új lendületét azonban éppen a téeszszervezés hozta, amely ezrével tette feleslegessé az egykori paraszti háztartások eszközkészletét. A két kutatás közös vonása, hogy a múzeum legfelkészültebb kutatói vettek benne részt, éveken keresztül. Figyelmüket minden korábbinál erőteljesebben irányították a mindennapi kultúra, a hétköznapok jelenségeire és a mögöttük meghúzódó társadalmi struktúrákra. Milyen képet tükröznek a két alföldi településről a gyűjtemény tárgyai és dokumentumai? Hogyan merült feledésbe az egykori tiszaigari kutatás és hogyan lett világhírű az átányi? Rekonstruálható-e ma a két gyűjtési program segítségével az Alföld hagyományos és átalakuló paraszti kultúrája?

Előadók: Kőszegi Gábor, Schleicher Vera
Időpont: 2023. március 5., vasárnap, 11:00–12:30
Helyszín: Néprajzi Múzeum
Regisztráció >>