Közösség az értékek felfedezéséért!

A Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat főbb alapelvei

A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok összegyűjtésére, mentésére irányul, a Néprajzi Gyűjtő Szakosztály a pályaművek befogadásával és szakmai értékelésével megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a pályaművekben olvasható eredeti dokumentációk a további néprajzi kutatások forrását képezzék.

A pályázaton az amatőr és önkéntes, helyi gyűjtők eredeti gyűjtéseikkel vehetnek részt, továbbá fogadjuk az okleveles néprajzkutatók forrásközléseit és értelmezett eredeti gyűjtésüket.

A pályázataink meghirdetésekor legfőbb céljaink

  • a néprajzi tudás nagyon részletes dokumentációval, esetleg mélyebb elemzéssel történő gazdagítása
  • a néprajzi gyűjtői és szakírók munkásságának koordinálása és a néprajzi gyűjtések koordinálása,
  • a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal való elismerése.

Mi történik a pályamunkákkal a benyújtását követően?

  • A pályamű utókor számára történő megőrzéséről a Néprajzi Gyűjtő Szakosztály gondoskodik,
  • A minősített és befogadott pályamunkáknak  a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában kerülnek elhelyezésre,
  • Kiválóság alapján történő kiválasztás esetén a pályamunka Tradíció Magazinban közzétételre kerülhet, a szerzője a Néprajzi Gyűjtő Szakosztály rendezvényein előadás megtartására, kiállítás ra kérhető fel,
  • A további néprajzi gyűjtőmunka és kutatások elősegítése érdekében közösségi  találkozók, rendezvények, továbbképzések, táborok, kiállítások és konferenciák teremtenek alkalmat a gyűjtők pályamunkáinak szélesebb és szakmai keretek közti terjesztésére,
  • A Néprajzi Gyűjtő Szakosztály közösségi weboldalakat tart fenn a pályaművet benyújtók számára, ahol egymással és a szakma képviselőivel folyó kapcsolattartásukra és tevékenységük népszerűsítésére biztosít kereteket.

A Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtő Szakosztály elnöksége és a Tradíció Magazin szerkesztősége

További információ:
tradiciopalyazat@gmail.com